“Η Αργώ”, αστική μη κερδοσκοπική εταιρία2019-04-13T12:09:29+03:00

Καλώς ήρθατε στην Αργώ

Ενας μη κερδοσκοπικός οργανισμος, που σκοπό έχει την υποστήριξη
της τέχνης των ΑΜΕΑ ΕΥΤΕΑ